PROJEKT

MAPA

????????
 

Celkový pohľad Varianta 1 boxu Varianta 2 boxov
Axonometria skeletu firmboxu Pohľad vstupu do obchodných priestorov Objemový rez

Ponúkame Vám na predaj exkluzívny  súbor  radových objektov priemyselného predajného a skladového charakteru nachádzajúceho sa v priemyselnej zóne mesta Trenčín v mestskej časti Trenčín - Zlatovce.

 • Areál FIRMBOXOV sa nachádza v bezprostrednej blízkosti príjazdu a zjazdu diaľničného privádzača vybudovaného z nového cestného mosta Trenčín
 • FIRMBOXY sú  jednopodlažné objekty s množstvom parkovacích miest (120 parkovacích miest) v jeho  tesnej blízkosti  z prednej i zadnej strany objektu. Rozdelené sú na 21 samostatných boxov – modulov delených na  šírku 4,5 m, ako samostatné prevádzkové boxy, kde každý box bude po ukončení výstavby odkúpený do vlastníctva svojho nového prevádzkovateľa.
 • Prevádzku a údržbu vonkajších areálových priestorov a komunikácií (spoluvlastnícky podiel), bude zabezpečovať spoločenstvo  FIRMBOXOV.
 • Každý box pozostáva z predajnej, skladovej a sociálnej časti vrátane vonkajšieho átria.
 • Pri individuálnej požiadavke (napr. kúpe viac modulov boxov v rade)  môžu byť  jednotlivé boxy (šírky 4,5m) prepojené (veľmi rýchla demontáž stredových deliacich PURPANELOV) a budú slúžiť na predajné a skladové účely podľa potrieb a požiadaviek budúceho majiteľa.
 • Objekt FIRMBOXOV je opláštený z PURPANELOV hr. 100 mm. Vo fasáde objektu sú osadené hliníkové dverné, okenné konštrukcie vyplnené izolačným troj-sklom a zateplená sekčná výsuvná brána . Strešná konštrukcia boxu je opláštená PURPANELOM hr.120 mm. Podlaha haly je riešená ako drátkobetónová brúsená priemyselná podlaha hr.120 mm so zaťažením 5t/m2 so vsypom v betóne s rezanými dilatáciami.
 • Vonkajšie farebné členenie objektu je navrhnuté v odtieni šedá RAL 9007. Každý klient má možnosť si osadiť vlastnú reklamu veľkosti 4,3 x1,8 m z prednej aj zadnej strany časti boxu, veľmi dobre viditeľnú z nového cestného mosta.
 • Ku každému FIRMBOXU prislúchajú dve parkovacie miesta.
 • FIRMBOX bude mať všetky prípojky inžinierskych sietí privedené  do každého (boxu 4,5m) priestoru samostatne.
 • Prípojka vody + vlastná vodomerná šachta, meradlo
 • Prípojka kanalizačná,
 • Dažďová kanalizácia,
 • Prípojka elektrickej energie, vlastné meranie el. energie,
 • Samostatná prípojka telekomunikačných sietí- OPTIKA 
 • Vykurovanie boxov rieši projekt každého samostatného priestoru (š.4,5m) pomocou multi-splitového zariadenia (tepelné čerpadlo vzduch-vzduch/klimatizácia) a pripojenie priamo výhrevných elektrických konvektorov ako záložného zdroja tepla . Navrhovaný zdroj tepla nepatrí zariadením medzi zdroje znečisťovania ovzdušia, priestor boxu má vyriešené aj chladiace klimatizačné zariadenie na prevádzku v letnom období  
 • Zahájenie výstavby: 01.05. 2016
 • Ukončenie výstavby: individuálne
 • Celková úžitková plocha 1 boxu: od 107 m2
  Cena FIRMBOX-u na požiadanie u investora (0905 719 128)

​Cena zahŕňa znížený kazetový strop - LED osvetlenie v predajnej časti FIRMBOXU, rozdelenie obchodného a skladového priestoru dvojkrídlovými hliníkovými presklenými dverami, rozšírenie kanalizácie pre druhé WC, predpríprava pre sprchovací kút. Laminátová podlaha v predajnej časti FIRMBOXU.

 PROJEKTY NA STIAHNUTIE
 

Pôdorys 1 box Pohľady
Objemový rez Axonometria skeletu firmboxu
Pôdorys Rez
Pôdorys I.etapy Pôdorys - alternatívy 2boxu
Geometrický plán Situačny plán